X

Profesjonalizm
w każdym calu

Poznaj naszą ofertę

Powierz wdrożenie PPK
doświadczonemu brokerowi

Dla naszych klientów oferujemy przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia PPK, dopasowanego do indywidualnych potrzeb organizacyjnych firmy.

Jak działa PPK:

Pracownik2% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie dodatkowo 2% wynagrodzenia brutto
Pracodawca1,5% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie dodatkowo 2,5% wynagrodzenia brutto
Państwo250zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłaty rocznej
Pracownicze
Plany Kapitałowe
Źródło: na podstawie materiałów
Polskiego Funduszu Rozwoju

Przykład:

Jeśli masz 30 lat
i zarabiasz4000 złbrutto miesięcznie
odprowadzając składki minimalne, przez 30 lat zgromadzisz140 764 zł
Po ukończeniu 60 roku życia możesz wypłacić 25%(35 191 zł)
Przez kolejnych 120 miesięcy będziesz otrzymywać1007 zł
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania: 3,5%
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%
Wyliczenia na podstawie Kalkulatora PPK dostępnego na stronie www.mojeppk.pl

Zasady działania PPK

Do programu PPK mogą przystąpić wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, za które odprowadzane są określone składki emerytalne i rentowe do ZUS. Niezależnie od liczby zatrudnionych osób, każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o PPK.

Wiek, a przystąpienie do PPK

Wiek pracownika
Zapis do PPK
od 18 do 54 roku życia
obowiązkowe
od 55 do 69 roku życia
na wyłączny wniosek pracownika, jeżeli spełniony jest warunek minimalnego 3-miesięcznego zatrudnienia u danego pracodawcy, w okresie ostatnich 12 miesięcy

Zgromadzone w PPK środki, będą inwestowane w fundusze zarządzane przez wybraną instytucję finansową.

Pracodawca ma obowiązek skonsultowania się z pracownikami odnośnie wyboru instytucji finansowej, prowadzącej PPK dla danej firmy.

Po przystąpieniu pracownika do PPK, wszystkie formalności przejmuje pracodawca.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę, jako przychód, podlegają opodatkowaniu. Pracodawca jest zobligowany do potrącenia podatku od Twojego wynagrodzenia.

W sytuacji zmiany pracodawcy, pracownik może pozostawić środki na obecnym rachunku lub przetransferować je na rachunek założony przez nowego pracodawcę.

Z uczestnictwa PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.

Harmonogram startu PPK

Dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, program PPK startuje już 1 lipca 2019 roku.

Mniejsze firmy będą mogły do niego dołączać zgodnie z poniższym harmonogramem.

Duże firmy

co najmniej250pracowników

lipiec2019
Duże i średnie firmy

co najmniej50pracowników

styczeń2020
Średnie firmy

co najmniej20pracowników

lipiec2020
Małe firmy

co najmniej1pracownik
i sektor finansów publicznych

lipiec2020

Zalety PPK

Wypłacanie Twoich oszczędności na przyszłą emeryturę, możesz rozpocząć po ukończeniu 60 roku życia.

W wyjątkowych sytuacjach możesz wypłacić swoje fundusze wcześniej:

  • do 25% środków – poważna choroba uczestnika lub jego najbliższych
  • do 100% środków – pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu.

Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku spadkowego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Pełnomocnik Zarządu ds. PPK:

Jarosław Knop
tel. +48 601 989 420
email: jaroslaw.knop@bikbrokers.pl

Siedziba spółki:

BIK Brokers Sp. z o.o.
ul. Polanki 19
80-308 Gdańsk

Tel. +48 58 55 40 950
info@bikbrokers.pl

Biuro Regionalne
w Warszawie:

BIK Brokers Sp. z o.o.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

Tel. +58 55 40 950
info@bikbrokers.pl