X

Profesjonalizm
w każdym calu

Poznaj naszą ofertę

Poznaj zalety naszej oferty usług brokerskich

Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie Klienta na rynku ubezpieczeniowym oraz negocjacje zakresu ochrony i treści Umów Generalnych.

AnalizaPrzeprowadzamy wielopoziomową analizę ubezpieczeń zarówno pod względem pokrycia ryzyka, zakresu ochrony ubezpieczeniowej i ceny.
KoncepcjaOpracowujemy koncepcję i strategię wdrożenia nowego programu ubezpieczeniowego.
NegocjacjeNegocjujemy w imieniu naszych Klientów z Towarzystwami Ubezpieczeń parametry zakresowe i cenowe programów ubezpieczeń.
AsystaProwadzimy pełną asystę szkodową w ramach której reprezentujemy Państwa w procesie likwidacji szkód, dochodzeniu należnych roszczeń od zakładów ubezpieczeń lub osób trzecich.
RaportyZapewniamy stały dostęp do wieloprzekrojowych raportów z zakresu sprzedaży, szkód, przebiegu i wyników portfela oraz trendów rynkowych.
Badanie rynkuBadamy rynek ubezpieczeniowy pod kątem kondycji finansowej i bezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń oraz nowych dostępnych produktów.

Sprawdź co nas wyróżnia na tle konkurencji:

Kreatywne podejście

Stosujemy innowacyjne metody i nieszablonowe podejście w obszarze konstrukcji produktu i serwisu posprzedażowego, nadzoru procesu likwidacji szkód.

Aktywne zarządzanie portfelem

Gromadzenie i przetwarzanie danych umożliwia nam generowanie wieloprzekrojowych analiz i podejmowanie działań optymalizujących parametry portfela, co przekłada się na definiowanie nowych obszarów korzyści dla wszystkich Podmiotów uczestniczących w procesie.

Specjalizacja sektorowa

W naszym DNA zapisane jest projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań do obsługi masowych programów ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ugruntowana pozycja na rynku ubezpieczeniowym

Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w segmencie masowych ubezpieczeń komunikacyjnych przekłada się na wysoką skuteczność we wdrażaniu i realizowaniu proponowanych przez nas rozwiązań.

Bezpieczeństwo Klienta

Posiadamy zaawansowane procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji i obsługi, zarówno w kontekście zabezpieczenia danych jak i szeregu scenariuszy na wypadek zagrożeń zewnętrznych.

Szkolenia wdrożeniowe

Chcąc utrzymać wysoki standard obsługi, organizujemy szkolenia i przygotowujemy materiały szkoleniowe w zakresie umów ubezpieczenia zawartych za naszym pośrednictwem.

Siedziba spółki:

BIK Brokers Sp. z o.o.
ul. Polanki 19
80-308 Gdańsk

Tel. +48 58 55 40 950
info@bikbrokers.pl

Biuro Regionalne
w Warszawie:

BIK Brokers Sp. z o.o.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

Tel. +58 55 40 950
info@bikbrokers.pl