Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła; dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu a także ocenę efektywności naszych reklam. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

BIK Brokers pełni rolę brokera ubezpieczeniowego. Główną działalnością spółki jest tworzenie i negocjowanie programów ubezpieczeń w imieniu swoich Klientów oraz świadczenie usługi asysty szkodowej.

Oferta brokerska


 • Reprezentowanie klienta na rynku ubezpieczeniowym i negocjacje Umów Generalnych
 • Przeprowadzenie analizy ryzyk i zagrożeń związanych z portfelem klienta oraz identyfikacja potrzeb klienta
 • Opracowanie i realizacja strategii ubezpieczeniowej klienta
 • Tworzenie i obsługa procedur obsługi
  szkód komunikacyjnych klienta (asysta
  szkodowa, zarządzanie strumieniem
  napraw, realizacja polityki
  warsztatowej)
 • Tworzenie nowych oraz unikalnych produktów ubezpieczeniowych dedykowanych klientowi
 • Przeprowadzanie okresowych badań rynku

Opis oferty


Obsługa flot samochodowych to absolutny „elementarz” naszej ofert rynkowej, która obejmuje wszystkie grupy II działu ubezpieczeń

Dział II pozostałe ubezpieczenia
Grupy działu II
DZIAŁ II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Podział ryzyka według grup i rodzajów ubezpieczeń

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

1) świadczenia jednorazowe;

2) świadczenia powtarzające się;

3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) przewóz osób.

Grupa 2. Ubezpieczenia choroby:

1) świadczenia jednorazowe;

2) świadczenia powtarzające się;

3) świadczenia kombinowane.

Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

1) pojazdach samochodowych;

2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.

Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.

Grupa 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:

1) statkach żeglugi morskiej;

2) statkach żeglugi śródlądowej.

Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:

1) ogień;

2) eksplozję;

3) burzę;

4) inne żywioły;

5) energię jądrową;

6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

1) ogólnej niewypłacalności;

2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

1) bezpośrednia;

2) pośrednia.

Grupa 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

1) ryzyka utraty zatrudnienia;

2) niewystarczającego dochodu;

3) złych warunków atmosferycznych;

4) utraty zysków;

5) stałych wydatków ogólnych;

6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;

7) utraty wartości rynkowej;

8) utraty stałego źródła dochodu;

9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

10) innych strat finansowych.

Grupa 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Specjalizujemy się w obsłudze następujących grup ryzyk:

 • • Ryzyka komunikacyjne
  • - Autocasco
  • - OC Posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • - Assistance
  • - NNW
  • - GAP
 • • Ryzyka Przewoźnika
  • - OC Przewoźnika Drogowego w ruchu Krajowym
  • - OC Przewoźnika Drogowego w ruchu Międzynarodowy
  • - OC Przewoźnika Drogowego w ruchu Kabotażowym
  • - Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
  • - Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego
  • - Międzynarodowe Koszty Leczenia Kierowców
 • • Ryzyka Przedsiębiorcy
  • - OC Prowadzonej Działalności Gospodarczej
  • - OC za produkt
  • - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • - Ubezpieczenie od przerw w produkcji
  • - Ubezpieczenie maszyn od awarii
  • - i wiele innych

Dodatkowe usługi


 • • Asysta szkodowa
 • • Świadczona w ramach programów opracowanych przez BIK Brokers
 • • Centrum zgłoszeniowe czynne 24h na dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
 • • Doświadczony zespół w obsłudze szkód
 • • Gotowość do podejmowania nieszablonowych rozwiązań
 • • Naprawa pojazdów w Sieci Naprawczej BIK
 • • Monitoring napraw
 • • Kontrola nad likwidacją szkody w TU
 • • Pomoc w kwestiach spornych
 • • Pełen zakres raportów
 • • Bancassurance
 • • Dedykowane rozwiązania produktowe i procesowe

Zapytaj o program ubezpieczeniowy


Polityka prywatności BIK Brokers

Polityka prywatności

Dane osobowe podane w stosownym formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) – dalej UODO) przez BIK Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-308, przy ul. Polanki 19 wpisaną do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 121934, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł, NIP: 957-07-57-762, REGON: 191952608, która jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe, powierzone do przetwarzania, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu zamówienia rozmowy z Konsultantem i zgłoszenia szkody, przedstawienia oferty ubezpieczeniowej naszych partnerów, kontaktu naszego przedstawiciela w celu prezentacji oferty brokerskiej, a także w celu marketingu własnych produktów i usług BIK.

Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie ADO, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody w ogóle, w zakresie dozwolonym w/w ustawą. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do ADO na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji usług.

Z uwagi na charakter usługi działalności BIK Brokers Sp. z o.o. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich właściciel wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych przez ADO do podmiotów współpracujących z ADO w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych celem wykonywania czynności związanych z realizacją usługi.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od BIK Brokers Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.